O ovoj stranici

 

Ovaj veb sajt kontroliše GlaxoSmithKline Predstavništvo u Srbija. Čini ga tri odvojena dela za javnost, za pacijente i poseban deo za zdravstvene radnike.

Pod zdravstvenim radnikom podrazumevaju se svako fizičko lice koje pripada profesiji lekara, stomatologa, farmaceuta ili medicinske sestre/tehničara ili svako lice koje može da prepisuje, kupuje, snabdeva, preporučuje ili primenjuje lekove.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

GSK ne snosi odgovornost za pristup sadržaju vebsajta van Srbije. Ukoliko pristupate vebsajtu sa druge lokacije činite to na svoju inicijativu i odgovorni ste za usklađenost sa lokalnim zakonima, u meri i u obimu u kojem su primenjivi.

GSK će obezbediti ažuriranje vebsajta, ali ne preuzima odgovornost za tačnost informacija ili eventualne greške.

Upotreba ovog vebsajta je na ličnu odgovornost korisnika. GSK ne preuzima odgovornost za direktne, indirektne ili posledične gubitke nastale korišćenjem ovog vebsajta i isključuje svaku odgovornost u meri koja je predviđena lokalnim zakonom.

GSK ne preuzima odgovoronost za slučaj da se kod korisnika pojavi virus kao posledica korišćenja audio, video i tekstualnih podataka ili drugih sadržaja na ovoj vebstranici.

 

Zdravstvene informacije

Ovaj veb sajt može da pruži informacije o medicinskim stanjima i njihovom lečenju. GSK ne izjavljuje da je materijal na sajtu odgovarajući ili dostupan za upotrebu izvan grupe ljudi kojoj je to namenjeno. Oni koji izaberu pristup ovom sajtu sa drugih lokacija to rade na vlastitu inicijativu i odgovorni su u skladu sa lokalnim zakonima, i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi. Pored toga, ništa na ovom sajtu ne treba tumačiti kao bilo koju vrstu medicinskog saveta ili preporuke, i ne bi se trebalo oslanjati na to kao na temelj za bilo koje odluke ili delanja. Određene medicinske savete uvek treba tražiti od kvalifikovanog medicinskog stručnjaka.
GSK koristi razumne napore da ažurira ovaj sajt, ali neke informacije mogu zastariti tokom vremena. Osim ukoliko nije izričito navedeno, GSK ne daje nikakve tvrdnje ili jemstva za tačnost, potpunost ili korišćenje informacija koje su sadržane na ovom sajtu.
ZA Zdravstvene radnike: Molimo vas da imate u vidu da propisivanje svakog leka mora biti u skladu sa odobrenim sažetkom karakteristika leta. Pre propisivanja leka, zdravstveni radnike bi trebalo da konsultuje odobren sažetak karakteristika leka u svojoj zemlji.

Intelektualna svojina

Sva prava intelektualne svojine u materijalu na ovom sajtu su u vlasništvu GSK grupe kompanija, ili im je data dozvola za korišćenje materijala osim ako nije izričito drugačije navedeno. Reprodukcija dela ili ukupnog sadržaja u bilo kom obliku je zabranjena osim ako nije u skladu sa sledećim dozvolama.
Možete pročitati, pogledati, odštampati, preuzeti i kopirati materijal na ovom sajtu za Vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu, ali samo ako potvrdite da Vam je internet strana izvor materijala i uključite Izjavu o autorskim pravima "© GSK grupa kompanija, sva prava zadržana". Osim ako nije posebno naznačeno, nije dozvoljeno drugačije korišćenje ovog materijala.
Ništa sadržano na ovom sajtu ne treba tumačiti kao dodeljivanje bilo koje licence ili prava u okviru bilo koje intelektualne svojine (uključujući patente, zaštitne znake i autorska prava) GSK grupe kompanija ili bilo koje treće strane.
Kompanija GSK tvrdi da nema nikakvo vlasništvo, niti da joj pripadaju bilo koji zaštitni znaci treće strane koji se pojavljuju na ovom sajtu. Takvi zaštitni znaci treće strane se koriste samo da identifikuju proizvode i usluge njihovih vlasnika, i ne treba zaključiti iz upotrebe ovih znakova da su to sponzorstva ili odobrenja od strane GSK.

 

Hipertekst linkovi

Ovaj sajt može da Vas poveže sa drugim sajtovima na internetu, uključujući veb sajtove za GSK podružnice u drugim zemljama. Molimo Vas da pročitate deo o zakonskoj politici i politici privatnosti za bilo koji drugi GSK link ili link trećih strana. Kompanija GSK nije odgovorna, ne preporučuje i ne prihvata odgovornost za bilo koje informacije ili mišljenja koji su sadržani na sajtu neke treće strane.

RS/COM/0026/15 Oktobar 2015